Jupitera un Urāna savienojums 12 Mājās

Jupitera un Urāna savienojums 12 Mājās
Attēls veidots izmantojot Canva

2024. gadā astroplānā gaidāmi vairāki lielo un tālo planētu ģeometriskie kontakti jeb aspekti. Viens no ievērojamākajiem un nozīmīgākajiem planētu aspektiem būs Jupitera un Urāna savienojums Vērša zodiaka zīmē, 21. aprīlī. Tā kā gan Jupiters, gan Urāns būs pamatīgi ieskrējušies (abām planētām šajā brīdī būs maksimālais orbitālais ātrums[1]), tad cik ātri planētas “sastapsies”, tik ātri atvadīsies, uzsākot jaunu, aptuveni 12 gadus ilgu savstarpējo attiecību ciklu. Taču atstātais iespaids uz jūsu dzīvi un pasaules notikumiem var izrādīties nozīmīgs.

Īpaši ņemot vērā, ka šī aspektācija noritēs kārtējā retrogrāda Merkūra jeb Dižčika periodā. Jupiters un Urāns Vērša zodiaka zīmē “jūtas” maigi sakot ne pārāk labi – viena no planētām šeit izpaužas nedraudzīgi, otra ir kritusi savu raksturīgāko īpašību izpausmēs. Abas dievina brīvību un neierobežotus plašumus, kas stagnatīvi un smagnēji šeit tiek aprauti un ierobežoti, tāpēc dzirksteļojoša un briestoša dumpinieciskuma iespaidā viss ar lielu joni var apsviesties kājām gaisā vai spiesties pa atrastām plaisām ārā. Izteiktākais planētu savienojuma izpausmju periods būs aprīļa otrā pusē, taču ņemot vērā Dižčiku – viss aprīlis var izvērties kā liels jandāliņš.

Kopējais astrofons un pasaulīgie aktuālie notikumi var atšķirties gan no katra individuālajā dzīvē notiekošā, gan, piemēram, konkrētās valstīs vai reģionos notiekošā, tāpēc šajā rakstā mēģināšu ieskicēt kā šī planētu aspektācija varētu izpausties katrā no 12 astroloģiskajām dzīves sfērām jeb Mājām. Tas, savukārt, var palīdzēt jums vismaz nojaust, kurā dzīves sfērā šo planētu savienojuma aspekta izpausme tieši jums var aktualizēties, ja pārzināt savu Dzimšanas karti vai arī vienkārši sekojot līdzi globālajām tendencēm, konstatēsiet kur, kas un kā izpaužas tieši jūsu dzīvē.

Īsi raksturojot pašu Jupitera un Urāna savienojumu. Lielas, radikālas idejas. Patiesības, taisnības un paļāvības, arī ticības savienošanās. Domāšanas un redzējuma maiņa, manifestācija. Propaganda. Vēlamā kultivēšana. Pavērsiens. Ticība brīvībai. Idealizēts optimisms. Inovatīva jaunrade. Progresīva attīstība vai straujš sabrukums. Negaidīti ceļojumi vai neprognozēta nepieciešamība pārvietoties. Kādam pēkšņa laime, citam tik pat pēkšņa nelaime.

Kā jau minēju, abām planētam tīk plašums un brīvība – fiziskā, emocionālā, intelektuālā, garīgā. Augstākā mērā šī ir neatkarību simbolizējoša kombinācija, kas bieži vien noved pie radikālām idejām, domāšanas, pārliecībām, tādejādi arī sekojošiem soļiem un rīcības. Radikāls ne vienmēr nozīmē kaut ko sliktu. Daudz kur iesīkstējušām situācijām ir nepieciešams radikāls grūdiens pārmaiņām.

Jupiters izceļ un paplašina Urānam raksturīgās īpašības un iezīmes, tāpēc pat vispieticīgākā vai visniecīgākā ekspresija ir neizbēgama. Tā kā Urāns ir nepakļāvīgs brīvdomātājs un nepakļaujas citu vajadzībām vai noteikumiem, tad Jupiters ar savu plašo vērienu to visu tik palielina. To elektriskā savienojuma “mērķis”, nosacīti protams, ir sapurināt pastāvošās kārtības un sabiedrības gan no dīvāniem, gan atbrīvot tās no vecām, laikam vairs neatbilstošām un ierūsējušām pārliecībām. Atmest savu laiku nokalpojušo.

Fanātisms, atbrīvošanās, sašutums, šoks, radikalizēšanās, nekārtības, haoss, revolūcija idejas vārdā, jukas, “ūdens saduļķošana”, kārtības jaukšana, kā arī oriģinalitāte, ģenialitāte, pretrunība, nepieņemto, nesaprasto triumfs, kultūru saplūšana vai pretēji šķelšanās, pārsteidzošu savienību veidošanās, iepriekš nesavienojamā savienošanās. Pēdējā laikā populāri visu nebijušo raksturot kā “hibrīd” – hibrīd tas un hibrīd šis. Tas gan paralēli saiet kopā un pārklājas ar laikmeta maiņu – cilvēces jeb “zemiešu” vispārējo pāreju Ūdensvīra laikmetā.

Tālāk jau konkrētāk par šī aspekta izpausmi katrā no astroloģiskajām dzīves sfērām.

Jupitera un Urāna savienojums 1. Personības un patības Mājā var iesākt jaunu un nozīmīgu izaugsmes ciklu, radikāli pārdefinējot savu attieksmi un attiecības ar ārpasauli. Vecais paradumu modelis sabrūk, radot jauna, individuālā ceļa meklējumus, uzlūkojot notiekošo un lietas pavisam citā gaismā. Neziņa un bailes no pārmaiņām var radīt neprognozējamu un negaidītu rīcību. Nospiestības gadījumā jārevidē paša aizspriedumi un dogmas, lai dzīves iespēju pieplūdums neizrauj lielāku nelaimju bedri. Limiti, vecā kārtība, principi var kļūt tik nepieņemami, ka rodas nepārvarama vēlme tos lauzt, lai vai kas. Sākas patiesības ceļa un jēgpilnības meklējumi, laipojot starp vēlmi pēc lielākas brīvības, neatkarības, nepiespiestības un nosacītu pieaugšanu, ķerot, uzsūcot maksimāli daudz zināšanas par jaunajiem apstākļiem. Tai pat laikā, no iegūtā jaunā dzīves redzējuma palielināsies kā pozitīva, tā pretēji negatīva ietekme uz notiekošo, atkarīgs, kurā virzienā stūrē. Nosvērti dinamiska pacelšanās jaunā līmenī.

Jupitera un Urāna savienojums 2. Resursu un vērtību Mājā rada būtiskas pārmaiņas ekonomisko un finansiālo jautājumu jomās. Ņemot vērā abu planētu dabu, viss var aiziet kā pa sviestu, vai nonākt pilnīgās auzās, tādejādi materiālo labumu un labklājības pieaugums vai krahs būs atkarīgs no attiecīgajiem apstākļiem un citiem astroloģiskajiem faktoriem. Visievainojamākie ir tie, kas strikti turas pie prognozētiem ienākumiem un izdevumiem. Jābūt elastībai. Kā viena, tā otra planēta nes aicinājumu pārskatīt un izvērtēt savas vērtības un vērtību skalu. Kā materiālo, tā nemateriālo. Nevajag baidīties no pārmaiņām un atmest savu laiku kalpojušo. Šis planētu savienojums var palīdzēt izkustināt iesīkstējušos un stagnējošos finanšu jautājumus, jo vēlme pēc atbrīvošanās no pienākumiem vai apgrūtinājumiem var būt paaugstināta. Pārmaiņas notiks tā vai tām, tāpēc ieteicams veidot jaunus vērtību standartus. Laikmetīgai noskaņai un reālām iespējām atbilstošus. Laiks parocīgs, lai viegli veiktu kardinālas izmaiņas – ja prasmīgi, tad veiksmīga resursu izmantošana, ja pārgalvīgi vai neprasmīgi – šķērdēšanās.

Jupitera un Urāna savienojums 3. Saskarsmes un tuvākā loka Mājā nes lielākās pārmaiņas saskarsmes, informācijas aprites un ikdienas kontaktu ziņā. Paradumu maiņa. Kontaktu daudzums noteikti pieaugs, taču dēļ jauna, nebijuša lietu kārtības redzējuma un iespaidiem tie var kļūt bezpersoniskāki, vispārinātāki, pakāpēs (caur asistentu), netieši, kā kolektīvā tīklojumā. Gausums, lēnīga reakcija var radīt negatīvu pretreakciju. Vispārējas neziņas un neskaidrības apstākļos, kad grūti kaut ko puslīdz droši prognozēt, rodas lieliska iespēja neierastās un svārstīgās situācijās trenēt iemaņas un papildināt zināšanas. Tuvākajā lokā, radu saimē var rasties kā jauni pozitīvi, tā sarūgtinoši negatīvi pārsteigumi. Tas ir atkarīgs no tā, cik atvērti lietas tiek uztvertas no iesaistītajām pusēm. Vai vēja turbīna kaimiņos ir traucēklis, vai iespējas. Izcils laiks sava prāta, apziņas paplašināšanai, inovāciju apgūšanai, intelekta treniņiem. Galvenais nepārcensties ar plānošanu. Ja lietu virzība, kaut kas nesanāk – neieciklēti meklēt risinājumus – intelektuāli radoši, improvizējot, eksperimentējot, pamācoties.

Jupitera un Urāna savienojums 4. Dzīves pamatu un ģimenes Mājā var nākt ar krasām pārmaiņām mājās, ar vecākiem, ģimenē, dzīves fundamentos. Nospiedošos apstākļos, revolucionāri atbrīvojoties tiks meklēts iekšējais miers un drošības sajūta – pamats zem kājām, kas negaidot ir saļodzījies vai kādā tuvākā brīdī var pazust. Vilšanās dzīvē, stagnācija, neapmierinātība ar esošo vedinās mainīt, reformēt līdzšinējo, pašos pamatos un uzlabot apstākļus mājās, personīgajā dzīvē, ģimenē, galu galā zemapziņā. Māju vides renovācija, pārveide. Ģimene var tikt sarauta šķiršanās, negadījuma vai kāda ģimenes locekļa dēļ. Lai arī cik nebūtu grūti, šis ir jauns sākums. Problēmu risinājums ir meklējams šeit notiekošajos procesos. Šī ir bāzes astrosfēra, uz kuru balstās cilvēka eksistence, caur kuru cilvēks pieredz dzīvi. Ja viss saceļas kājām gaisā, šeit veidojas arī jauni apstākļi cilvēkam sakārtot savu dzīvi, būvēt to no jauna vai renovējot izpratni par sevi, līdzcilvēkiem, jo pēc šī posma nekas vairs nebūs kā agrāk. Bailēs no sevis un sava potenciāla notiek savas personības revolūcija.

Jupitera un Urāna savienojums 5. Radīšanas un radošuma Mājā veidosies kā viens no aizraujošākajiem periodiem dzīvē. Parādīsies vilkme pēc jauniem pašizpausmes veidiem un radošā avangarda. Piesaistīs jaunas pieredzes, enerģija plūdīs izklaides, izpriecu, atpūtas, jaunrades virzienā, kas paplašinoties apziņai radīs lielāku vēlmi eksperimentēt, izmēģināt jauno. Laiks īpaši veiksmīgs mecenātu, ietekmīgu cilvēku piesaistei trakām idejām. Vaļība, dionīsiska noskaņa, rotaļība romantiskajās attiecībās. Jo brīvāks būs gars, jo augstāk celsies pašpārliecinātības latiņa. Bērni var radīt kā negaidītu prieku, tā sarūgtinošus pārsteigumus. Konstanta neziņa un nemiers – kas nu šoreiz. Bērni var arī atraisīt uzdrīkstēšanās sasaisti un iedrošināt ļaušanos mākslinieciskiem vaļaspriekiem. Mākslā vispārīgi var spēji uznāk netradicionālu ideju zibsnis, sprādziens – šokējoša, provocējoša izrādīšanās. Izteikta improvizācijas un pretnostatīšana. Pašizpausmes ekstravagance.

Jupitera un Urāna savienojums 6. Darba un veselības Mājā nesīs pārmaiņas ikdienas darba kārtībā, rutīnā. Centieni atbrīvoties, izvairīties no pienākumiem, jaunu pienākumu uzņemšanās, solītā izpildes, konveijeriska, garlaicīga darba. Daudz kas atkarīgs no ikdienas darba, pienākumu un ieguldītā darba rezultātiem. Pieredzes veidošanās nestabilos apstākļos. Var norādīt uz darba, pienākumu, amata maiņu, bet ne gluži profesijas. Jo mazāk brīva laika un vairāk darāmā, jo lielāka vēlme sacelties pret paverdzināšanu un virsstundām. Darbs var būt piepildošs un izbaudāms, ja tiek ieviestas jaunas, inovatīvas tehnikas, tiek radīti interesanti darba apstākļi. Pārmērības noteikti būs neveselīgas, tāpēc vēsi jāizvērtē savs ieguldītais laiks, lai tas neaiziet vairāk citu labumam, palīdzot citiem, tādejādi piemirstot par sevi un savu darāmo. Ja nav attiecīgo prasmju, tas šajā periodā var radīt lielus izaicinājumus un grūtības darba vietā. Ja cilvēks ir apņēmīgs un notur šūpošanās grožus rokās, tad šis var būt grūdiens kaut ko uzlabot savā prasmju arsenālā. Kopumā jāļaujas revolucionizēt savu ikdienu, darbu un attieksmi pret pienākumiem. Veselības likstas tiešā veidā var sacelt ikdienas gaitas un ieradumus kājām gaisā. Netradicionāla dziedināšanās, būtisks ikdienas paradumu pavērsiens.

Jupitera un Urāna savienojums 7. Partnerības un divpusējo attiecību Mājā uzmanības centrā būs uz viens pret viens attiecības un dažāda veida partnerības. Nemierīgs, kritisks laiks, ja attiecībās ir problēmas. Grūtās, neapmierinošās attiecībās, kurās pastāv nepārvarami, nesamierināmi strīdi un domstarpības, tas nesīs šķiršanos, īpaši, ja ir bijis vajadzīgs kāds laika grūdiens un tās ir uzturētas mīļā miera labad, vai tikai bērnu dēļ. Laiks neļaus skatīties uz lietām šauri. Stabilas attiecības šo pārlaidīs kā pārejošu vētru, tikai nedrīkst aizmirst par pārmaiņu nepieciešamību. Jaunas attiecības var likties kā izlaušanās, piesaistot sev līdzīgos vai pilnīgi pretējos, taču tās visdrīzāk nebūs tālejošas vai ilgtermiņā būs ļoti nestabilas. Labā variantā, piemēram, ar sadarbības partneriem var veidot kādu kopēju projektu – sanācām, palaidām kādu jaudīgu superideju, atvadījāmies. Nedrīkst nenovērtēt ne pretinieku, ne kompanjonu. Tā kā šajā laikā ir izteiktāka konfliktēšana ar citiem cilvēkiem, īpaši, ja kādam redzes lauks šaurāks, tāpēc jāmaina jautājumu risināšanas stratēģija attiecībās ar otru. Juridiski strīdi var nākt ar graujošām sekām vai pārsteidzošiem iznākumiem. Jebkura situācija paies vieglāk, ja ļausies nepiespiestai notikumu plūsmai un brīvai to izpausmei. Savstarpējās attiecības sniedz nozīmīgas dzīves mācības – jāpieņem tās.

Jupitera un Urāna savienojums 8. Kopējo resursu un psiholoģisko dzīļu Mājā abas planētas vēsta par lielām, arī kritiskām pārmaiņām dzīvē, kas ilgtermiņā var atmaksāties. Šo pārmaiņu izcelsme būtu vairāk meklējama cilvēka iekšējos, psiholoģiskajos procesos, kas pakāpeniski vedina pretim šīm pārmaiņām. To varētu arī nosaukt par psiholoģisko restartēšanos. Veco nomaina jaunais. Kaut kam jābeidzas, jāizdziest, jāmirst, lai cits nāktu vietā, lai dzimtu jauna ēra. Jebkādi ierobežojumi, ko katrs sev uzkrāvis, nebūs vairāk panesami. Tos ārējs spēks vai iekšēja griba liks atmest, jo mainoties dzīves apstākļiem, vecās paradigmas vairs nestrādās. Neparedzamas, negaidītas situācijas ar partneru un citu cilvēku resursiem, finansēm, naudu. Citi var izteiktāk vēlēties palīdzēt, iesaistīties, atbalstīt. Esot finansiālā atkarībā no kāda cita, situācija var kļūt ļoti nestabila. Kā uz leju, tā uz augšu. Var arī saņemt negaidītu labumu, mantojumu, augļus. Neieteicami nonākt finansiālā atkarībā, tai skaitā banku. Aizņēmumu ņemšana nebūtu iesakāma. Nemierīgā variantā var rasties izteikta vēlme atbrīvoties no finanšu jūga, parādiem. Nebijušas, nepieredzētas seksuālas attiecības; eksperimentālas, avantūriskas, okultas pieredzes, rituāli, prakses. Adrenalīnu kurinošas, juteklīgas, ekstrēmas aizraušanās. Atdzimšana, dziedināšanās.

Jupitera un Urāna savienojums 9. Visa veida augstieņu un tālieņu Mājā radīs perspektīvas, pasaules redzējuma, uzskatu  paplašināšanos caur spilgtiem apziņas uzplaiksnījumiem. Ticības un pārliecības revolūcija. Aprobežotības sagrūšana. Lai tas viss nenotiktu kaitnieciskā veidā, lai kādam visa pasaule destruktīvi nesagrūst, turoties pie vienas pārliecības, prāts jātur atvērts. Var nepieņemt, bet ne izlikties, ka pastāv tikai tas, kas atbilst katra redzējumam. Pretošanās jaunu apvāršņu un ideju apzināšanai var radīt lielu apjukumu; bailes – pretstāvi. Mierīgā veidā šis laiks var parādīt vietas un lietas, par kurām cilvēks ir domājis kļūdaini. Kā atverot acis. Apgaismība, tikai jāvairās no paštaisnuma un viszināšanas. Savukārt, jaunas zināšanas palīdzēs pielāgot līdzšinējos uzskatus attiecīgajam laikam. Izcils laiks zinātnes un tehnoloģiju apguvei augstākajā līmenī. Sociālajā un humanitārajā jomā var rasties radikālas, vēl nebijušas idejas iesprūdušām, nerisinātām problēmām. Ceļošana var nest kā pozitīvus un aizraujošus, tā negatīvus un sarūgtinošus pārsteigumus. Lielāka iespējamība piedzīvot negadījumus ārzemēs. Pēkšņa pārcelšanās uz ārzemēm, pasaules izzināšana, nezināmā atklāšana. Piedzīvojumi. Ieteicams nerisināt juridiska rakstura jautājumus. Rezultāti var neiepriecināt.

Jupitera un Urāna savienojums 10. Karjeras, statusa, profesionālās pašrealizācijas Mājā norāda uz radikālām pārmaiņām profesionālajā jomā; liela uzmanība pievērsta profesijai, karjerai, sociālajam statusam, reputācijai. Centieni virzīties uz augšu visos šajos punktos. Taču pēkšņa statusa maiņa var izvērsties dažādi – no pelnrušķītes par princesi, vai no karaļa par lupatlasi. Izteikta konfliktēšana ar augstāk stāvošajiem. Reputācijas šūpošanās. Siltās vietiņas pazaudēšana. Var likties, ka visi – priekšniece, darba devējs, vecāki, valdība izturas represīvi, apspiedoši, negodīgi, visi sazvērējušies, kas savukārt var radīt iekšēju dumpošanos un nepārdomātu pretsparu. Tai pat laikā, var rasties negaidīti piedāvājumi, – kā ar liftu pacelšanās statusā, reputācijā, profesionālajā līmenī. Spontānas laulības. Jaunas iespējas. Profesijas maiņa, kardināli citā nozarē. Sākt visu no baltas lapas var būt ieteicamāk, nekā mēģināt sasmelt izlijušo ūdeni.

Jupitera un Urāna savienojums 11. Draugu, sabiedriskās darbības, ideālu Mājā norāda, ka ideālu realizēšana iegūs citas perspektīvas. Tās nesīs revolucionāras pārmaiņas cerībās un gaidās par dzīvē notiekošo. Dzīvesstila maiņa. Pēkšņi neiespējamais kļūst iespējams un tas, kas likās nesasniedzams, parādoties jauniem apstākļiem, tagad kļūst potenciāli sasniedzams. Nesamierināšanās ar mazumiņu. Jaunu, ideoloģisku, aizraujošu draugu parādīšanās. Parādās arī tādi cilvēki, kas izaicina jaunām pieredzēm. Abas nosauktās kategorijas var arī strauji likt vilties un sarūgtināt. Tāpēc jāseko idejām, ko tie atnes, ne tik ļoti pašām personālijām, jo dzilienē būs tieksme izlauzties no bara. Priekšplānā individualitātes meklējumi uz kolektīva fona. Šis aspekts var norādīt arī uz šķelšanos līdzšinējo draugu lokā, draudzības izdzišanu, saderīgāku draugu, domubiedru meklējumiem. Politiskie, ideoloģiskie uzsaukumi kolektīviem, grupām, ideju realizācija un manifestācija caur tām. Idealizēts pasaules uzlabošanas redzējums.

Jupitera un Urāna savienojums 12. Noslēpumu, izolācijas, vienpatības Mājā pamatā risinās iekšējos, psiholoģiskos, smalkos procesus zemapziņas pasaulē. Var uzzibsnīt pagātnes traumas, kam sekot impulsīva, neapzināta rīcība. Kopumā tas var būt ļoti labvēlīgs laiks, taču ārēji vai uzreiz tā neliksies. Rodas iespēja tā kā ar teleportu ielūkoties sevī dziļāk, mēģināt izprast neizprotamo. Atcerēties, kāds būsi rīt. Jo mazāk ego, jo lielāks efekts. Sarežģījumi var rasties ar dažādām represīvām vai brīvību, vaļu ierobežojošām iestādēm, institūcijām. Pēkšņa nonākšana izolācijā. Var arī būt veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ. Klātesamība aktuālajos procesos un noslēgšanās vienlaicīgi. Pēkšņa nelabvēļu izgaismošanās. Var kāds pēkšņi pārmest kažoku. Noslēpumu un apslēptā atklāšanās. Laika posms, kad likstas var uzrasties kā no zila gaisa, kā visādi priekšmeti no iluzionista cepures. Mulsinošs periods. Cīņā ar personiskajiem skeletiem. Beigu beigās – gatavošanās sevis manifestācijai jaunā veidolā.

Paldies!


[1] Vismaz astroloģiski vērtējot.