Jupitera un Neptūna savienojums 12 Mājās

Jupitera un Neptūna savienojums 12 Mājās
Foto: Pinterest

Astrozinības

2022.gada astroloģiski ievērojamākais planētu kontakts būs Jupitera un Neptūna savienojums Zivju zīmē, 12. aprīlī. Tā kā Jupiters būs pamatīgi ieskrējies (tuvu savam maksimālajam orbitālajam ātrumam), tad cik ātri planētas “sastapsies”, tik ātri atvadīsies, uzsākot jaunu, aptuveni 12 gadus ilgu savstarpējo attiecību ciklu. Taču atstātais iespaids uz jūsu dzīvi un notikumiem var izrādīties nozīmīgs. Abas planētas Zivju zīmē jūtas īpaši pacilāti, tāpēc viļņojošā satikšanās jūsma būs īpaši liela. Izteiktākais planētu savienojuma izpausmju periods būs no marta sākuma līdz pat aprīļa beigām.

Kopējais astrofons un pasaulīgie aktuālie notikumi var atšķirties gan no katra individuālajā dzīvē notiekošā, gan, piemēram, konkrētās valstīs vai reģionos notiekošā, tāpēc šajā rakstā mēģināšu ieskicēt kā šī planētu aspektācija varētu izpausties katrā no 12 astroloģiskajām dzīves sfērām jeb Mājām. Tas, savukārt, var palīdzēt jums vismaz nojaust, kurā dzīves sfērā šī izpausme tieši jums var aktualizēties, īpaši, ja pārzināt savu Dzimšanas karti vai arī vienkārši sekojot līdzi globālajām tendencēm, konstatēsiet kur, kas un kā izpaužas tieši jūsu dzīvē.

Īsi par pašu Jupitera un Neptūna savienojumu. Vienā vārdā to var raksturot kā pieplūdumu. Lielu sapņu, grandiozu ideju un plānu, garīgu lidojumu un garīguma, atklājumu, iedvesmas, atvērtības, tēlainības, ideālu, kā arī, no negatīvās puses – neziņas, apmānu un maldu, maldināšanas, apjukuma, klejojumu, dezorientācijas, melu, populisma, pārspīlējumu pieplūdumu. Pieplūdumam raksturīga ir plūsma. Kā materiālās lietas plūst – plūst nauda šurp, plūst nauda turp – mecenātisms, filantropija, peļņa, izaugsme; pretēji – krāpšana, mahinācijas, izputēšana, “grimšana”, tā plūst arī nemateriālās lietas – iedvesma, mūza, apgaismojošas idejas un atklājumi, kā arī pretēji atplūdi – nomāktība, pagrimums, depresija un apreibināta bēgšana no realitātes.

Jupiteram savienojoties ar Neptūnu tiek aktivizēti apcerētie ideāli un rodas liela līdzi jušanas un simpātiju sajūta. Cilvēki kļūst atvērtāki pret citiem, tādēļ ne tikai līdzjūtības jūtas pret notiekošo atver cilvēku sirdis, bet arī rodas lielāka uzticēšanās un paļaušanās uz citiem cilvēkiem, kā rezultātā lētticība un naivitāte var ievest lielos maldos un nebūšanās.

Jupitera un Neptūna savienojums 1. Personības un patības Mājā izpaužas kā lielas personiskās izaugsmes cikla aizsākums. Savas patiesības ceļu jāmeklē caur sevis izpratni pieaugot, nobriestot šajā procesā. Mainās saskarsme ar citiem cilvēkiem, kas var radīt kā mulsinošus, tā apjukuma brīžus pašiem par sevi. Jāvairās no augstprātības piezagšanās, kā arī ieslīgšanas atkarībā no otra stingrā atbalsta pleca. Nedrīkst citiem ļaut kļūt atkarīgiem no jums un otrādi. Lai dzīves perspektīvas neliktos pārlieku gaišas un sapņainas, jāapgūst jaunas zināšanas un jāiegūst vēl nebijusi pieredze. Svarīgi ir neaizpeldēt pārspīlētā idealizēšanā, bet radoši virzīt sevi atnākošās iespējās.

Jupitera un Neptūna savienojums 2. Resursu un vērtību Mājā, manā skatījumā, var nest gan lielu labumu, gan lielu vilšanos. Tas atkarīgs no katra Ego, jo Neptūnam patīk šķīdināt personas patību. Šis savienojums liek pārskatīt attieksmi pret materiālajām vērtībām. Te abas planētas var darboties roku rokā. Ja sakārtosiet savas dzīves garīgo vērtību pusi, arī materiālā sakārtosies. Ja izvērtēsiet savas vērtības un neliksiet vislielāko nozīmību materiālajiem labumiem, tad naudas pieplūdums var atnest sapņu piepildījumu, taču, ja šķērdēsiet un izsaimniekosiet līdzekļus pa labi un kreisi, vai iesaistīsies spekulatīvos darījumos un shēmās vai azartspēlēs, tad variet izputēt nemanot.

Jupitera un Neptūna savienojums 3. Saskarsmes un tuvākā loka Mājā vēsta par kontaktu pieaugumu, iemaņu trenēšanu, radošā potenciāla attīstīšanu un zināšanu papildināšanu. Tā kā komunikācija būs aktivizēta lielā mērā, tad jāuzmanās no pārpratumu un dažādu interpretāciju veidošanos savstarpējā saskarsmē. Izklaidība un nekonkrētība var ņemt virsroku, tāpēc ir svarīgi būt konkrētiem un skaidriem savos nolūkos. Papildinot zināšanas, arī prāta un apziņas horizonti paplašināsies. Nesagatavotam intelektam tas var sagrozīt galvu, sagatavotam – rast jaunas pieejas domāšanas veidošanā. No vienas puses var uzlaboties kontakts ar radiniekiem, kaimiņiem un apkārtējiem, varbūt pat kādu necerētu labvēlību var sagaidīt no tiem, taču no otras puses, var rasties lieli pārpratumi un neskaidrības savstarpējās attiecībās.

Jupitera un Neptūna savienojums 4. Dzīves pamatu un ģimenes Mājā rada vēlmi pēc miera un drošības sajutās. Rodas vēlme uzlabot savas mājas, dzīvošanas apstākļus, idealizējot kā kas varētu izskatīties pēc pārmaiņām un renovācijas. Ja nekustamais īpašums, mājas tiek iegādātas, tad plāni veidosies grandiozi. Pasapņot nav slikti, bet labāk turēties pie iespējām. Rodas vēlme pēc harmonijas un saticības ģimenē. Lai ir tāda neskarta idille. Taču situācija var izskatīties labāk, nekā reāli tā ir un attiecības ģimenē vai ar vecākiem var palikt neskaidras un pasliktināties. Visam tam paralēli, rodas vēlme dziļāk izprast sevi, iedziļināties sevī, no psiholoģiskās puses. Apgūtās zināšanas var sākt pielietot praksē.

Jupitera un Neptūna savienojums 5. Radīšanas un radošuma Mājā veido labvēlīgus apstākļus radošās izpausmes pieplūdumam. Tiek idealizētas romantiskās attiecības. Tiek meklēts ideālais. Var rasties nepārspējamības sajūta, pašpārliecinātības un pašizpausmes pieplūdums. Taču tieksme vairāk ir pēc garīgās saskarsmes, ne fiziskās. Pēc jēgpilniem kontaktiem ar patīkamiem un ietekmīgiem cilvēkiem. Var rasties gaidas pēc kāda, kas atnāks un “izglābs” vai arī var pašiem rasties vēlme kādu bēdubrāli izglābt. Kā glābēja un upura lomās. Bērni var sniegt lielu gandarījumu un piepildījumu. Ir empātiska vēlme par tiem parūpēties. Kādam varbūt tieši pretēji, ir grūti saprast un saprasties ar bērniem. Jāizvairās no spekulācijām un azartspēlēm.

Jupitera un Neptūna savienojums 6. Darba un veselības Mājā norāda uz to, ka veselības un ikdienas darba jautājumi tiek īpašu izcelti. Darot ikdienas darbu ar prieku, rezultātam būtu jābūt labam. Praktiskās pieredzes veidošanās notiek caur radošuma idejisko prizmu. Šādā situācijā darbs ir piepildošs un izbaudāms, neskatoties uz to, ka darba ir daudz, brīva laika maz. Ar šādu planētu novietojumu nepalīdzēt citiem darba un ārpusdarba laikā būtu grēks. Vadītājiem veidojas savdabīgas attiecības ar padotajiem. Jāizvairās no intrigām un nelegālām darbībām darba vietā. Veselībai būtu jābūt labai. Labvēlīgas ir pārbaudītas dziedināšanas un relaksācijas procedūras, taču nav ieteicams pievērsties apšaubāmām diētām vai pašizdomātiem dakterēšanās paņēmieniem, jo inficēšanās un saindēšanās iespējas ir paaugstinātas.

Jupitera un Neptūna savienojums 7. Partnerības un divpusējo attiecību Mājā fokuss būs uz viens pret viens attiecībām. Tā kā izteiktāk piesaistīsiet sev līdzīgos partnerus – biznesa, sadarbības, konsultatīvos, sponsorēšanas, laulības u.c., tad svarīgi ir nepieņemt vēlamo par reālo. Jāizvairās no pretējās puses idealizēšanas un jebkādas neskaidrības nevajadzētu paslaucīt zem tepiķa, izlikties neredzam. Vēriens un mērogs būs plašs, tāpēc akli paļaujoties uz pārliecību par izdošanos, var palaist garām ko svarīgu, tas, savukārt, beigās var likt smagi vilties partneros vai pat nonākt juridiski risināmos procesos, no kuriem būs grūti tikt ārā sausām kājām. Izvēlētais idealizētais, bet kārtīgi neizvērtētais partneris var izrādīties vairāk kā problēma, nekā palīgs, sliktākajā variantā krāpnieks, kas iesaistījis jūs fiktīvos darījumos. Izteikti ārzemju kontakti, kas nozīmē, ka jebkurš no potenciālajiem partneriem var būt ārzemnieks vai saistībā ar citām zemēm.

Jupitera un Neptūna savienojums 8. Kopējo resursu un psiholoģisko dzīļu Mājā šo situāciju var raksturot kā ieniršanu savas zemapziņas dzīlēs un pievēršanos savas dzīves noslēpumainajai pusei, sevis dziļākai izpratnei. Ļoti laba iespēja saņemt citu cilvēku palīdzību, tik jāuzmanās no visādiem šarlatāniem. Okultās un mistiskās idejas būs uzmanības centrā, tāpēc īpaši svarīgi ir netikt ievilktam kādās sektās vai apvārdotāju nagos. Kopumā lielas pārmaiņas psihoemocionālajā līmenī, kas maina dzīves uztveri, jo notiek dziļāka sevis analīze. Psiholoģiskās restartēšanās un dziedināšanās laiks. Savukārt, iesaistoties reibinošos neceļos, no bezdibeņa var būt grūti tikt laukā. Jāvairās no aizmuguriskiem darījumiem un nebūtu labi uzņemties atbildību vai valdījumu pār to, kas pieder citiem. Mantojuma, nodokļu, kredītu jautājumi var radīt lielas neskaidrības un pārpratumus, tāpēc šos jautājumus risināt vajag tik limitēti, cik iespējams.

Jupitera un Neptūna savienojums 9. Visa veida augstieņu un tālieņu Mājā raisīs interesi par garīgumu, augstāko apziņu, augstāko izglītību un pasaules plašumiem. Studijas (ārzemēs), izaugsme, pasaules uzskatu maiņa. Vēlme aizstāt veco domāšanu ar svaigu, jaunu, eksaltētu, taču ļoti svarīgi ir neieslīgt maldinošā apgarotības upē, nekļūt arogantiem un viszinoši paštaisniem, jo Neptūns izkliedē robežu starp apzināto, sapratīgo un maldiem, tāpēc viegli ir apjukt un pat netīši sākt skatīties uz apkārtējiem no augšas. Maldi var arī radīt pretējo situāciju, kad cilvēks kļūst apjucis un dezorientēts informācijas okeānā, kas var radīt arī pašvērtējuma kritumu un pārliecības šaubas. Kāds pievērsīsies reliģiskām kustībām, cits tieši pretēji, ticību aizstās ar zināšanu apguvi. Kopumā labvēlīgs laiks izziņai un apjausmai, tik nevajadzētu apjukt vai kļūt apmātiem vai pārņemtiem ar apgaismību. Ceļot vairāk vilks pa ūdeņiem – kruīzā, ar laivām, jahtām, šķeļot viļņus sērfojot.

Jupitera un Neptūna savienojums 10. Karjeras, statusa, profesionālās pašrealizācijas Mājā uzmanība tiks pievērsta karjeras, profesijas, sociālā statusa jautājumiem, taču vienlaicīgi tas var izvērsties ļoti mānīgs un maldinošs laiks. Visu izvērtējot un pieņemot dzīves situāciju, laiks ir labvēlīgs, lai izprastu dzīves pamatvērtības. Viss atkarīgs no tā, kāda ir attieksme pret dzīvi. Ja karjera ir sava statusa apliecināšanās, tad var iestāties grūti laiki, jo pašā būtībā nebūs radusies izpratne par patieso savas dzīves jēgu un mērķiem. Nemainot attieksmi, zaudējumi nedos vajadzīgo mācību, jo, iespējams, valdonīgas vai dominējošas attieksmes dēļ, nespēsiet saskatīt patiesos iemeslus. Vienīgais, ko ieteicams mainīt ir attieksmi, ne profesiju vai karjeru. Izņemot, ja profesijas/nodarbes maiņa nāk kā aicinājums palīdzēt citiem, piemēram, reliģiski, filantropiski vai medicīniski. Laiks, kā atskats uz jau dzīvē paveikto – atzinības un apbalvojumu saņemšana.

Jupitera un Neptūna savienojums 11. Draugu, sabiedriskās darbības, ideālu Mājā jūsu ideālu realizēšana iegūs pastiprinātu aktualitāti ikdienas dzīvē. Būs pievērsta pastiprināta uzmanība draugiem un būs vēlme dalīties savās sajūtās un idejās ar citiem domubiedriem. Nepiemērots laiks doties ceļā vienam vai, strādājot ar vienu konkrētu cilvēku. Ieteicama darbošanās kolektīvos. Taču, jāņem vērā, ka jaunie draugi var likties foršāki, nekā patiesībā tie ir. Ja būs atvērts redzējums, tad panākumi kolektīvā nesīs labumu gan sev, gan citiem. Ja labums nebūs visiem, tad pūles beigās var izrādīties veltas. Var uzrasties draugi, kuriem nevajag jūsu ‘palīdzību’, bet kuri paši nāk un dalās savās idejās, palīdzot jums. Izteikta, sakāpināta humānisma un līdzjūtības izpausme, taču jāpieskata vai paši netērējat vairāk enerģijas, nekā nepieciešams – neizsmeļot sevi.

Jupitera un Neptūna savienojums 12. Noslēpumu, izolācijas, vienpatības Mājā rada ļoti labu iespaidu, kaut arī tā var nelikties. Tā kā šī aspektācija var raisīt dziļas pārdomas, tad radušās šaubas un apjukums var likties kā netverama atsvešināšanās un atiešana no ikdienas skrējiena. Jūsu Ego sāk mazināties nozīmība, materiālās lietas sāk šķist otršķirīgas un rodas nopietni jautājumi. Kas es esmu? Vai līdzšinējā dzīve ir nesusi piepildījumu? Savas ticības un pārliecības izjautāšanas periods. Taču noteikti nedrīkst ieslīgt grūtsirdībā un ķerties pie apreibinošām lietām, lai aizbēgtu. Nevajadzētu ielaist sevī depresīvas, uzmācīgas, nomāktības, bezjēdzības sajūtas, bet uztver šo laiku kā dvēseles dziedināšanās laiku, palīdzot citiem, kļūstot empātiskākiem, līdzjūtīgākiem. Vairāk dot, ziedot, nodarboties ar labdarību un neprasīt par to ne ordeņus, ne diplomus, ne pompozu slavināšanu. “Dodot gūtais neatņemams.” Rainis

Paldies!