Saturna tranzīts Ūdensvīrā Latvijas horoskopā 20.gs. un mūsdienās.

Saturna tranzīts Ūdensvīrā Latvijas horoskopā 20.gs. un mūsdienās.
Photo: Pinterest

Pētījuma 3.daļa

*Raksts pirmo reiz publicēts vietnē Facebook, astroValtinsh lapā 2021. gada 25. maijā.

Ņemot vērā pasaulē notiekošās globālās tendences ir vērts pamatīgāk izpētīt Latvijas Republikas horoskopu. Kādas aktualitātes šajā saspringtajā un krīzes caurvītajā laikā tajā atspoguļojas. Galveno uzmanību šoreiz pievērsīšu Saturna kustībai Ūdensvīra zīmē un kopējam aktualitāšu fonam, ko veido pārējo planētu kustība Zodiakā.

Latvijas Republikas horoskops (1.attēls)

3.daļa

Vēl nesen

Esmu nonācis līdz šī pētījuma trešajai, noslēdzošajai daļai. Jau pusotrs gads tiek pavadīts pandēmijas apstākļos, klimats mainās straujāk, kā varētu likties. Kaut arī negribīgi, tomēr cilvēks mainās, mainās paradumi, mainās uztvere, mainās izpratne. Protams, ne visiem. Iespējams, ka tikai mazākajai daļai. Bet tomēr. Lielie, globālie procesi notiek. Varbūt mazākā mērā, bet arī pie mums.

Atšķirībā no iepriekšējās divās Pētījuma daļās apskatītajiem laika periodiem, šoreiz Saturna pāreja no Mežāža zīmes Ūdensvīra zīmē tieši 2020.gada Ziemas saulgriežos nāca ar ļoti zīmīgu astroloģisko notikumu – lielo debesu grandu Jupitera un Saturna savienojumu Ūdensvīra Zodiaka zīmes pirmajā grādā*, kas iezīmēja jauna cikla aizsākumu šo planētu savstarpējās attiecībās nākamo 20 gadu kāpumiem un kritumiem, potenciāliem un pagrimumiem, kā krīžu, tā izaugsmes periodiem.

*(0°-1° jebkurā Zodiaka zīmē apzīmē absolūti jaunu, zīmei raksturīgu, taču vēl nenobriedušu, iepazīstamu perioda sākumu. Piemēram, ja šāds savienojums notiktu zīmes 15°, tad iesaistīto planētu izpausme jau būtu attiecīgajai Zodiaka zīmei raksturīga, planētam pazīstama.)

(1. piebilde. Jebkuras planētas pāreja nākamajā Zodiaka zīmē pats par sevi ir vairāk vai mazāk nozīmīgs brīdis. 2.piebilde. Jupiters ar Saturnu veido savienojuma aspektu reizi 20 gados.)

Šis nozīmīgais grandu savienojuma aspekts tiešā veidā arī atspoguļojās notikumos Latvijas Horoskopā. Tranzītā virzoties pa 9. Māju un veidojot harmonisko trigona aspektu ar Latvijas Horoskopa, resursu un vērtību sfēru pārvaldošo Mēnesi 12. Mājā. Varbūt citi astrologi man nepiekritīs, taču, Latvijas Horoskopā es neredzu nevienu mažoro aspektu ar dzimšanas Mēnesi.

“Neaspektēta planēta nenozīmē, ka tā ir vāja vai problemātiska. (…) Šī planēta visu dara pati. Tā kā neaspektētai planētai nav kontakta ar citām planētam, tas nozīmē, ka tās enerģija var izplatīties jebkurā virzienā un ne vienmēr pakļaujas integrācijai.” tā raksta Andris Račs grāmatā “Mana dzīves karte”.[1]

Latvijas Horoskopā tas izpaužas arī kā valstiskās virzības trūkums un pašidentitātes nenoteiktība, pietrūkst rīcības plāna. Kamēr ar savu Plūtona Marsa jaudīgo un konkurētspējīgo opozīciju negrozāmies priekšplānā, tikmēr varam būt arī citiem nepamanāmi vai pretēji – izlecoši. No vienas puses pašu atturības un pārmaiņu pretstāves dēļ, no otras visu par katru cenu. Trūkst personības, vadītāja, kas izlēmīgi stūrētu jeb citiem vārdiem horoskopa pārvaldnieka Mēness aspektācijas. Tik bieži ir dzirdēts, ka valsts attīstībai ir jāizvirza un jābūt mērķiem un virzienam, kurā virzīties, kā sevi identificēt un pasniegt. Ka mums jābūt šādiem vai tādiem, “paskatieties kā citi (igauņi, dāņi) dara” vai “kāpēc mēs nevaram tā kā citi”. Kādu mēs, kā tauta valsti redzam paši un kādu nostāju, iespaidu mēs gribam dot un dodam pārējai pasaulei. Ja ar mērķu izvirzīšanu un pildīšanu mums iet kā iet, bet iet, protams, ne bez problēmām un ķīviņiem, tomēr esam izvirzītos mērķus sasnieguši (Saturna spriedzes aspekti ar Venēru un Sauli Natālā), kas izvirzīti iepriekšējā (1991.-93.) Saturna cikla sākumā, ko aprakstīju iepriekšējā daļā, tad ar virzību, gaidām jeb ekspektācijām un skaidru rīcības un dienas kārtību ir kā ir.

Kā kāds nonāk pie stūres, tā sajūtot varas garšu, virza to vienveidīgi uz priekšu un pretī saņem ļoti spēcīgu, bet tikpat vienveidīgu pretstāvi no oponentiem. Kā mainās valdība, tā nemainās paradumi. Jauni vēži, tajā pat kulītē. Ja arī ko pamaina uz iedvesmas vai kāda cita viļņa, tad tikai sava rāmja ietvaros un drīz vien atgriežas savā stagnējošā "vīzijā". Attīstība un virzība, protams, notiek, bet tāda samocīta, ar epizodiskiem uzrāvieniem, arī kritumiem. Manā skatījumā veids, iezīmes un ceļa karte Latvijas gadījumā mainās no tā, kādas planētas un ar kāda veida aspektiem tranzītā aspektē dzimšanas kartē neaspektēto Mēnesi. Tas, iespējams, būtu interesants, atsevišķs pētījums.

Atgriežoties pie Jupitera un Saturna savienojuma, kas ar harmonisko trīni šajā pārejas periodā aspektē Mēnesi, varu teikt, ka papildus nozīmi šim brīdim un šai tranzītu aspektācijai piešķir astroloģijas dziļāko plānu notikumi, kur direktīvais MC (panākumi, statuss) šajā pat laikā veido savienojuma aspektu ar Mēnesi. Ja būtu jāatrod jaudīgākais laiks ļoti ilgā laika posmā, tad diez vai tādu tik viegli izdotos atrast. Šis bija laiks, kad mēs – Latvija varējām iestartēt lielus, valstiski nozīmīgus attīstības projektus, kā minimums tiem pašiem 20 gadiem.

Jāsaka gan, ka MC atbild arī par reputāciju un, kaut arī šobrīd atskatoties uz 2020. gadu un epidemioloģisko situāciju ir skaidri redzams (nenoniecinot nevienu, kas rīkojās atbildīgi), ka mūsu kārtējais “veiksmes stāsts” nepagāja ne bez veiksmes un sagadīšanās, ne tik ļoti cietas, likumpaklausīgas sekošanas epidemiologu un zinātnieku teiktajam, taču pasaules uzmanību mēs noteikti piesaistījām un zināmā mērā arī kādu laiku neizskaidrojami uzturējām, kā atbildīga valsts, kas seko profesionāļu ieteikumiem. Tas konkrēti attiecināms uz 2020. gada pirmo pusi.[2]

Tas gan diez vai būtiski iespaidos nākotnes ceļotāju galamērķu izvēli pie mums mierīgākos laikos.

Ejot tālāk notikumiem pa pēdām, interesanta situācija veidojas aktuālo planētu jeb tranzītu kartē Latvijas Horoskopā 2021. gada janvārī. Kaut arī savā pētījumā pamatuzmanību esmu pievērsis Saturna kustībai zodiakā, to nevar aplūkot atrauti no visa pārējā, kur nu no saspēles ar Jupiteru. Tā janvārī, kad sākās epopeja par un ap Vakcinācijas biroju, Jupiters veidoja opozīcijas spriedzes aspektu ar Neptūnu 3.Mājā (medicīnas jaut. organizēšana). Nu tik ies un nu tik darīs (Jupiters), bet tas viss caur skandālu pajuka, izjuka, izplēnēja (Neptūns). Pie tam opozīcijas aspekts rada problēmas, kuras jārisina, ir nepieciešama izšķiršanās, lēmums par vienu vai otru, kā arī opozīcijas aspekta iespaidā var tik radītas nevajadzīgas, uzpūstas lietas, lielu mērķu vārdā; (kas)/tas viss pēc tam jāpārveido (Saturns). Un tā martā, tagad jau Saturnam atrodoties opozīcijā natāla Neptūnam, pēc sabiedrības (Ūdensvīrs) neapmierinātības (Saturns), Vakcinācijas birojs kā tāds tika likvidēts, taču struktūrvienība tik pārcelta uz Nacionālo veselības dienestu. Visam vēl klāt tieši šajā laikā Urāns šķērsoja 12. Mājās virsotni, izgaismojot un atklājot visas ierēdniecības klapatas ar vakcīnu iepirkumiem.

Tātad, Jupiters ar opozīcijas aspektu nesa lielummāniju, vēlāk Saturns to visu pārstrukturēja, reorganizēja, kaut arī lietderības efektivitāte vēl šobrīd tiek apšaubīta (opozīcija).[3]

Laika periods, kad Jupiters un Saturns tranzītā virzās caur horoskopa 9.Māju ir laiks, kad notiek taisnības un taisnīguma jautājumu aktualizēšana, kā arī kontekstā ar pārējo horoskopu, pie atbildības tiek saukti un tiesāti “lielie dūži”, oligarhi, nodokļu krāpnieki, varas turētāji un striķīšu raustītāji, it īpaši tie, kas darbojas un “apgūst” citu resursus. Par šādām personām horoskopā atbild 8. un 12.Māja. Manā skatījumā šāds “attīrīšanas” process svarīgu impulsu deva Satrunam savienojoties ar Plūtonu Mežāzī, 2020.gada sākumā, Latvijas horoskopa 8.Mājā reizē ar spriedzes kvadratūru aspektējot natāla neganto Lilitu 5.Mājā, kas simbolizē lavierējošus, ietekmīgus, bagātus, viltīgus, krāpnieciskus ļaudis (5.M+Svari+12.M+Lilita), to var tulkot arī kā kādu “netaisnību” sabiedrības acīs un 2021.februārī dodot otru triecienu ar Urāna un Saturna kvadratūru pa Latvijas horoskopa Neptūnu, izveidojot ļoti spēcīgu Tau kvadrāta konfigurāciju starp šīm trim planētām. Kas tad tāds svarīgs notika?

Minēšu dažus piemērus. 2020. gada sākumā tika Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa paziņoja saīsināto spriedumu Zolitūdes traģēdijas krimināllietā, kas sabiedrībā radīja “netaisnības” sajūtu, jo par vainīgu tika atzīts tik viens cilvēks, kā arī tiesa norādīja un prokuratūras iespējamu nolaidību apsūdzības izvirzīšanā [4] Citā lietā pret Māri Martinsonu, jau kurais ierosinātais kriminālprocess, šoreiz saistībā ar “Moduls-Engeneering”[5]. Neesmu gatavs tērēt laiku, iedziļinoties viņa spožajā kriminālprocesu karjerā, tik vēlos norādīt kā piemēru uz šādu procesu esamību un aktualitāti, un to, ka sabiedrībā zināmās karteļu lietas un pirtu sarunas nāk gaismā tieši šajā laikā.

Savukārt 2021. februārī pirmās instances tiesa oligarham un smagos noziegumos apsūdzētajam Lembergu Aivaram piesprieda 5 gadus cietumā un apcietināja tiesas zālē. Saturna un Neptūna opozīcija tiešā veidā norāda, ka valsts vara, šajā gadījumā tiesu vara, nosūta Aivaru “atpūtā”, izolācijā apdomāt dzīvi. Cerības ir sagrautas, vara nedos vaļu un citas izejas nebūs kā izciest piespriesto laiku nebrīvē. Papildus Urāna kvadrāts ar Neptūnu sagrauj jebkādu pamatu zem kājām un iemet citā realitātē. Vakar gulēji savā mīkstajā matracī, šodien cietumā uz koka lāvas. Treškārt, tranzitējošā Jupitera savienojums ar natāla MC, reizē veidojot kvinkonsa aspektu ar natālo Jupiteru. Taisnības uzvara, statusa maiņa, spriedums, kas maina situāciju.[6]

Dzimšanas Saturns Latvijas horoskopā atrodas izraidījumā. Tas nozīmē, ka nav īpaši spēcīgs. Spriedzes aspekti ar Sauli un Venēru Skorpionā, kas savukārt atrodas savā izraidījumā, liek spriest, ka tiesas procesi Latvijā lielā daļā sabiedrības netiek uztverti kā “taisnīgi”[7] vai nu no vienas puses, vai otras. Bieži vien procesi tiek iesākti ar skaļiem paziņojumiem, bet tad pierādījumu vai sastāva trūkumā dēļ kaut kur tiek izbeigti, neģēļi tiek attaisnoti vai notiesāti ar tautai nesaprotamiem sodiem.

Īsumā

Tagad īsāk pārskriešu pāri notikumiem, kas raksturīgi gan iepriekšējiem posmiem, gan šobrīd. Tātad, “Rail Baltic” dzelzceļa būvniecība. Arī iepriekšējos posmos bija pārmaiņas gan transporta, gan dzelzceļa nozarē. Pie satiksmes var minēt arī sabiedrisko mediju iziešanu no reklāmas tirgus. Visos šajos pārmaiņu procesos komunikatīvā vide – radio, Tv, mūsdienās internets, ir bijusi svarīga pārmaiņu sastāvdaļa. Arī propagandai, kas šiem cikliem arī raksturīgs. Novadu reforma. Piemēram, LPSR 26 rajonu iedalījumu ieviesa 2 Saturna ciklus atpakaļ, par ko jau rakstīju iepriekšējā daļā. Slepkavības, represijas, izrēķināšanās. Ulmaņa apvērsumā tika arestēti pretējās domās esošie, deviņdesmitajos pasūtījuma slepkavības bija vai ik pār dien’, nedaudz pārspīlējot, un, ja vajag ko vēl agresīvāku, tad, piemēram, 1905.g. revolūcija arī noritēja Saturnam esot šajā pašā novietojumā – Ūdensvīrā. Tālāk. Ik pa laikam arvien skaļāk dzirdu “pārdalīšanas” ideju skandināšanu. Tātad zināma veida sociālisma ideju atausmu.

Citēju Ģirta Rungaiņa teikto par pārdalītājiem: “ Pārdalītāji. Radīt neko nespēj. Tikai vairot savu turību vadot pārdali. Komunisti. Vienmēr zin īsceļu uz nākotni un kā piespiedu kārtā padarīt visus vienlīdzīgus un laimīgus trūkumā, bet, galvenais, kārtējo progresīvistu nekompetentajā vadībā.”[8]

Nākotne

Viss vēl tikai priekšā. To var gan filozofiski apcerēt, gan neziņas satraukumā gleznot savu rītdienas redzējumu. Tas, kas būs rīt, tiek radīts šodien. Ko es ar to visu gribu teikt? Tikai to, ka nav jau grūti saprast, ka iestādot kartupeli šodien, mēs ļoti pašsaprotami dažus kartupeļus vairāk varam gaidīt uz rudens pusi. Ja vien, kaut kas nenoiet greizi pa vidam.

Tepat un tūlīt priekšā ir visādas astroloģiskas norises, kas var ietekmēt un mainīt daudz ko. Jūnijs vien ir kā minu lauks. Saturns, Jupiters, Neptūns kļūs retrogrādi. Pa vidu Dižčiks no maija beigām līdz Jāņiem. Mēness un Saules aptumsumu tunelis. Marsa Plūtona opozīcija, Urāna Saturna kvadrāts. Viss šis gads paies Urāna Saturna spriedzē. Saturns un Urāns jau pašā saknē, savā dabā iemieso pilnīgi pretējas īpašības. Viens ir disciplīnas, ierobežojumu, kārtības, autoritātes, fundamentu, tradīciju nesējs, otrs ir brīvdomīgs, impulsīvs, individuālists, kas visu jauc un grauj, ko Saturns izveidojis. Droši vien tāpēc Urāna pārvaldītās Ūdensvīra zīmes valsts Krievija sevi sauc par “atbrīvotājiem”. Šobrīd Urānam atrodoties sev netīkamajā Vērsī, tas vēl vairāk “izjūt” ierobežojumu slogu, no kā sev elektriskā sprādzienveidā, kad būs līdz ūkai, dos vaļā. Vērsis simbolizē stabilitāti un labklājību. Nemiera cēlājs Urāns šo stabilitāti grauj, revolucionāri saceļoties pret pastāvošo, stagnējošo, tradīciju, pret to kā ir bijis līdz šim. Jo būs citādāk. Ar pandēmiju taču redzam, kas viss mainās, ir citādāk. Tie, kas neies pārmaiņām līdzi un vēlēsies atgriezties tā, kā bija agrāk, pavisam droši būs zaudētāji ilgtermiņā. Iespējams, pat spēji un negaidīti. Negaidīti ir vēl viens Urānu raksturojošais termins. Šo planētu savstarpējai spriedzei raksturīga ir vēlme realizēt savas brīvības un brīvo gribu no vienas puses, kas nonāk konfliktā ar ierobežojumiem, ko nosaka valsts vai kāda cita veida organizētas kopienas. Vecās tradīcijas tiek atmestas, arī, piemēram, ražošanā. Šobrīd arvien vairāk turīgākās valstis atsakās no fosilajiem kurināmajiem, vai ierobežo plastmasas izmantošanu.

Kur pārmaiņas, it īpaši straujas vai piespiedu, tur pretošanās. Ir redzams, ka arvien izteiktāk izveidojas/ apvienojas kādas sabiedrības daļas, kas strikti ir pret kaut ko vai strikti par kaut ko. Labā iezīme ir tā, ka kvadrāts lauž. Kāpēc labā? Tas liek mainīties. Kā pozitīvo šo planētu saspēlē var minēt, ka Urāns izgudro, kā vecās Saturna lietas padarīt jaunas, interesantas un mūsdienīgas.

Kas notiek Latvijā?

Viss augstāk minētais attiecas uz visas planētas iemītniekiem. Kā jau astroloģijas zinātāji zina, tad ne viss visiem izpaužas vienādi. Līdzīgi ir ar valstīm un reģioniem. Latvijas horoskops pagājušajā gadā bija salīdzinoši mierīgs un labvēlīgs. Kamēr citur pasaulē gāja ļoti sūri, piemēram, Čehijā, ASV, Indonēzijā vai Brazīlijā. Šogad jau situācija cita.

Saturns tranzitējot Ūdensvīra zīmē Latvijas horoskopā virzīsies caur 9. un 10.Māju. Saturna tranzīts caur 9.Māju nozīmē vairāk tiesas procesus, lielāku fokusu uz jau zināmo, izpētīto, skaidrāku redzējumu par notiekošo, mazāk svārstību pārliecībā. Ļoti pragmātisks laiks. To mācību, kas gūta šī tranzīta laikā varēs likt lietā un gūt panākumus vēlāk, kad Saturns pāries 10.Mājā. Lai nu kur, bet 10.Mājā Saturns “jūtas” kā mājās. It īpaši sev labvēlīgajā Ūdensvīra zīmē. Tas ir laiks, ka kulminē viss, kas sastrādāts, apgūts iepriekš. Šis ir arī laiks, kad kulminē visā ciklā uzkrātais. Aptuveni 29 gadu laikā. Ja visi priekšnoteikumi ir labi un kārtīgi atstrādāti, solītais pildīts, tad sagaidāmie rezultāti šajā laikā var būt lieliski, taču, ja šī atgriešanās ir nesagatavota, ja solītais nav pildīts, cikls ir pavadīts pavirši, valdība nav domājusi par svarīgāko, tad šāda atgriešanās var nest lielu krīzi un nedienas. Saturns tur pie atbildības un atskaitīties vajadzēs kā nākas.

Saturna tranzītam pārejot no 9.Mājas uz 10., šķērsojot MC var tikt piedzīvots kritiens. Tas man liek domāt, ka kaut arī politikāņu brīžiem primitīvā demagoģija tagad pirms pašvaldību vēlēšanām ir uzkarsēta un ministru portfeļu pārdale ir dienas kārtībā, nedomāju, ka Kariņa valdība kritīs. Šobrīd vēl nē, drīzāk tad 2022.g. februārī. Jo? Jo Saturns 23.05. kļūst retrogrāds. Vismaz no manas astroloģiskās izpratnes līdz nomešanai pietrūks “pārdesmit metru”. Otrs, Saeima drīz, ja pareizi saprotu, ies vasaras atvaļinājumā. Nebūs, kas šūpo, kā te divreiz nošūpoja. Saturna aktuālais sekstils ar Merkūru mani vedina domāt, ka kaut kā izspruks no konfliktiem. Pagaidām. Lai gan izaicinājumi un bravūrīga retorika premjera virzienā varētu plūst, iespējams, pat uzkūdot tautu. Par to Lilitas kvadrāts ar Urānu (valdība) un opozīcija ar Sauli (tauta) un Venēru (aizkulišu nepatika) liecina. Bet tas tuvākajās dienās. (1.attēls)

Aktuālo planētu tranzīts Latvijas horoskopā 2021.g. 25. maijā

Ilgtermiņā, tuvākā pusgada laikā, izteiktāk augusta beigās, septembra sākumā nopietnas problēmas sagādās Jupitera savienojums ar Urānu, reizē disharmonijā ar Sauli un Venēru, kas viss kopā iedarbinās Dzimšanas kartes jeb Natāla lielo spriedzes konfigurāciju starp Saturnu, Urānu un Sauli un Venēru (abas blakus). Galvenais uzsvars šoreiz uz natālo Urānu 10.Mājā, Ūdensvīrā.

Jupitera savienojuma pozitīvā puse šādā situācijā ir tā, ka rodas jaunas un pārsteidzošas iespējas. Šogad jau vienreiz šis savienojums kulminēja aprīļa sākumā, kad sākās masu vakcinācija un valdība mīkstināja tirdzniecības ierobežojumus. Abas lietas ne bez problēmām un nepilnībām. Mani tas nepārsteidz, jo reizē ar Jupitera Urāna savienojumu, veidojas Jupitera Saules un Venēras spriedze, kas raisa tautas neapmierinātību un ēnu ekonomiku, pelēkās sfēras aktivitātes.

Negatīvā puse šim Jupitera Urāna savienojumam ir tas, ka tas var izpausties kā pavirša attieksme pret saviem pienākumiem un atbildībām. Aizraujoties savā brīvībā var sanākt pievilt tos, kas paļaujas. Pārlieku liela vēlme visu mainīt, reformēt. Viegli pieslieties populistiem un jaunu ideju solītājiem. Nav jāreformē kaut kas tikai reformēšanas pēc, taču šajā laikā var likties, ka kāds dīda kaut ko pasākt. Ar Urānu ir kā ar bitēm. Tā nepastāvīgās dabas dēļ var notikt jebkas. Mērogs plašs (Jupiters), izpausme neprognozējama (Urāns). Juku laiki? Visdrīzāk izpaudīsies 10.Mājas tēmās – vadība/tās nespēja, mērķi/bezmērķība (kaut kur, kaut ko, kaut kā), panākumi/kritumi, zaudējumi, ne-/profesionālisms utt. Iegūs tie, kas haosā neapjuks. Tie, kas plūdīs pa straumi, “izbaudīs” visas krāces un atvarus.

Nākamais nozīmīgais laika posms un ar to saistītie notikumi būs uz 2021. gada novembri. Tad Jupiters ar spriedzes aspektu aspektēs dzimšanas Venēru, kas atrodas Skorpiona zīmē 6.Mājā, kas visā pandēmijas un Latvijas horoskopa kontekstā, man izskatās kā jaunus ierobežojumus (īpaši radošajām profesijām un kolektīviem), bezdarbu vai atkal izteiktāk darbu neklātienē, infekcijas uzliesmojumu, tas savukārt medicīnas, mediķu pārslodzi.

Astroloģijas tehniskajā valodā izsakoties, tranzitējošais Jupiters Ūdensvīrā (nedraudzīgs), 10.M. veidos kvadrātu ar natāla Venēru Skorpionā (izraidīta), 6.M. Venēra Latvijas natālā pārvalda 12. Māju. Vienlaikus Neptūns veido direkcijas savienojuma aspektu ar Natāla Venēru, Skorpionā. Tranzitējošais Saturns Ūdensvīrā (pārvalda), 9.M veido opozīciju ar natāla Neptūnu Lauvā (kritis), 3.M., pārvalda 11. Māju. Tranzitējošā Lilita Vērsī veido opozīcijas aspektu ar 5.Mājas pārvaldnieku Merkūru, kurš natālā atrodas 6.Mājā Strēlniekā (izraidīts/kritis). Direktīvais Jupiters (11.Mājas līdzpārvaldnieks) atrodas pēdējā 29° (krīze) Svaros. 2021. gada Solārā Saule būs 6.Mājā, kas liek domāt, ka nākamā gada centrālais jautājums var būt par un ap 6.Mājas tēmām – veselība, ikdienas darbs, pienākumi un jautājumi, utt.

Neskatoties uz vakcinācijas pakāpenisku palielināšanos, šobrīd man tā tas viss izskatās. Tā ir tikai mana hipotēze šobrīd, bet, tā kā Latvijā vakcinēties gribētāju skaits var krietni atpalikt no vēlamajiem 70%, tad vīrusam mutējot, tas var izpausties negantāk pret tiem, kas nebūs potēti. Tā ir tikai mana hipotēze. Neesmu ne epidemiologs, ne virusoloģijas profesors. Es nepareģoju, bet izdaru astroloģijā balstītas prognozes.

Šajā rakstā apskatu visnozīmīgākos potenciālos notikumus, kam ir atbalsts arī dziļajā plānā, ne tikai aktuālo planētu kustībā un aspektācijā ar Latvijas horoskopu. Šajā Saturna cikla nogrieznī, tam tranzistējot Ūdensvīrā, veidosies vēl viens nozīmīgs etaps. Aptuvenais laiks, kad tas var realizēties ir 2022. gada februāra beigas, marta sākums (2.attēls). Situācija radīsies, kulminēs, radot lielu blīkšķi un ažiotāžu sabiedrībā un paies, taču kaut kas būs mainījies uz neatgriešanos. Kas? Grūti spriest. Jo notikumu epicentrā būs Mēness Ziemeļu mezgls. Karmisks, nozīmīgs, liktens griežu elements, ar skatu uz nākamību. Pamatu dod direkcijas Saturna savienojums un izpausmi piešķiļ tranzitējošā Jupitera kvadrāts. Tātad izpausme ir ar spriedzes pieskaņu. Jāiemācās vairāk uzņemties atbildību un mazāk klanīties par sīkumiem. Lai notiktu pārmaiņas, ir jāatbrīvo vieta no nevajadzīgā un vietā jāliek vajadzīgais. Ne bez problemātikas, spriedzes un grūtībām.

Aktuālo planētu tranzīts Latvijas horoskopā 2022. februārī

Nobeigumā varu teikt, ka noteikti būs daudz un dažādi nozīmīgi notikumi, kurus neesmu šeit pieminējis. Centos izcelt būtiskākos un pētījumā apskatāmajam laika periodam raksturīgākos. Piemēram, ja valdība arī drīz kritīs, tad nozīmīgāks kritiens, manā skatījumā, būs nākamā gada februārī. Kaut kādām varas pārdalēm būtu jābūt, tik pēc manām domām vēlāk, nekā šobrīd liekas. Jūlijā vajadzētu atgriezties sasāpējušām tēmām, kas risinājās marta sākumā un aprīļa beigās. Izcelt īsti nav ko, tās pašas vecās – Covid, vakcinācija, pabalsti, atbalsti, ierobežojumi, to mazināšana, cik kurš pelnījis, cik kurš nav saņēmis.

Aviācija, autoritārisms, elektro-mobilitāte, atklājumi, jaunuzņēmumu uzplaukums, kosmosa apguve, fosilo kurināmo samazināšana, sociālo tīklu lielkapitālistu visatļautība, bagāto nabago plaisas palielināšanās, milzu korporācijas aprij mazos uzņēmumus, finanšu sistēmu un rīku svārstības, klimata jautājumi un to tehnoloģiskie risinājumi. Tas viss notiek, tas viss raksturo šo laika nogriezni. Jāatceras, ka tas, kas varbūt liekas kā no kategorijas “viss slikti”, ir tik pat labi “vajadzīgās pārmaiņas”. Tai pat laikā labo no ļaunā nevajadzētu būt grūti atšķirt. Lai gan, ko es zinu. Tagad necieņa pret zinātājiem un profesionāļiem, visziņu un sazvērnieku izpausmes atkal ir modē, pateicoties sociālajiem tīkliem un izmantojot propagandu, viltus ziņas, populismu vai viegla satura informāciju. Bezsatura ietekmeļu uzplaukums, kad starp tiešām radošu personu izpausmēm, pirmajās rindās nonāk samākslotais, uzpumpētais, frivolais. Tie, kas tiešām labvēlīgi ietekmē citu cilvēku dzīves un izaugsmi, tik bieži publiski neparādās, taču par viņiem runā viņu darbi un ļaudis.

Šim laikam arī raksturīgi, ka pie atbildības tiek saukti un vētīti izšķērdīgie, tiek pārskatīti nelietderīgie tēriņi. Tai pat laikā tiek tērētas astronomiskas summas ekonomiku sildīšanai, projektu veidošanai, tehnoloģiskām pārmaiņām, krīzes atlabšanas instrumentiem.

Mēs šajās lielajās pārmaiņās esam tik vienu trešdaļu nogājuši, pēc cita mēra esam pusē. Tātad daudz kas vēl priekšā. Laiks ir ļoti stabili nestabils. Piekrītu astrologam Kristapam Baņķim, kas jau ilgu laiku atpakaļ par šo visu, kas notiek, runāja un brīdināja, un pārfrāzēju viņa teikto, ka šis notikumiem pārbagātais laiks nav tikai viena liela krīze. Tā sastāv no vairākām mazām krīzītēm, ar dažādiem epicentriem un izpausmēm dažādās sfērās.

Ļoti dinamiska notikumu attīstība. Ja šodien, rīt un parīt mēs varbūt fokusējamies uz vienu problēmjautājumu, tad jau aiznākamajā dienā nāk cita problēma, cita situācija un tās iepriekšējās, sliktākajos gadījumos, paliek neatrisinātas vai tiek piemirstas, piesegtas, zaudējot aktualitāti. Priekš tam ir planētu retrogrādie periodi, kas visu nepadarīto, atlikto, aizmirsto, iesaldēto, samilzušo izceļ atkal dienas kārtībā, bet jau šodienas, jaunos, ne vakardienas apstākļos. Droši ir tas, ka nekas nav droši. Esi gatavs pārmaiņām! Lai veicas!

[1] Andris Račs, “Mana dzīves karte”, Jumava, 2017., lpp. 265.

[2]https://foreignpolicy.com/2020/05/13/coronavirus-pandemic-latvia-follows-lead-medical-experts-science/

[3] https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/covid-19-vakcinacijas-biroja-sola-divreiz-lielaku-algu-neka-paredz-normativi.a389392/

https://www.apollo.lv/7201506/vakcinacijas-projekta-birojs-tiek-reorganizets

[4]https://lvportals.lv/norises/313311-tiesa-pasludina-spriedumu-zolitudes-tragedijas-kriminallieta-2020

[5]https://jauns.lv/raksts/zinas/366545-izmeklejot-buvnieku-lietu-versas-pret-moduls-engineering

[6]https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/pirmas-instances-tiesa-lembergam-piespriez-5-gadus-cietuma-un-apcietina-tiesas-zale.a393831/

[7]https://at.gov.lv/files/uploads/files/3_Jaunumi/Par_notikumiem/Info_slaidi_AT_LAMPA.pdf lpp. 4.

[8] https://twitter.com/GirtsRungainis/status/1392585244419657732?s=20

Paldies!