Saturna tranzīts Ūdensvīrā Latvijas horoskopā 20.gs. un mūsdienās.

Saturna tranzīts Ūdensvīrā Latvijas horoskopā 20.gs. un mūsdienās.
Photo: Pinterest

Pētījuma 1. un 2. daļa

*Teksts pirmo reiz publicēts vietnē Facebook attiecīgi 2021. gada 14. un 29. martā.

Ņemot vērā pasaulē notiekošās globālās tendences ir vērts pamatīgāk izpētīt Latvijas Republikas horoskopu. Kādas aktualitātes šajā saspringtajā un krīzes caurvītajā laikā tajā atspoguļojas. Galveno uzmanību šoreiz pievērsīšu Saturna kustībai Ūdensvīra zīmē un kopējam aktualitāšu fonam, ko veido pārējo planētu kustība Zodiakā.

Latvijas Republikas horoskops (1.attēls)

1.daļa

Lai labāk izprastu tagadnes notikumus un projicētu nākotnes potenciālus ir jāizprot pagātne. Planētu izvietojumi un konfigurācijas katrai dienai, brīdim ir unikālas un neatkārtojamas, taču mēs varam aplūkot kā aktuālo, attiecīgā laikposma planētu kustība ietekmē fiksētu momentu – Latvijas Republikas proklamēšanas – dzimšanas brīdi (1.attēls).

Saturna atrašanās Ūdensvīrā Latvijas gadījumā ir īpašāka, jo Saturns virzās caur Latvijas Horoskopa 10.Mājai – sfērai, kas atbild par valsts iekārtu, valsts vadību, izvirzītajiem mērķiem un to sasniegšanu, ekonomiku, pozīcijas (valdības) politiku, ka arī tas aspektēs dzimšanas brīža Saturnu un Urānu (Latvijas Horoskopā atbildīgais par šo sfēru), ar tā sauktajiem spriedzes, reizē cikliski nozīmīgajiem, aspektiem.

Saturna kā “Lielā Skolotāja” cikliskās mācības nepaliek bez sekām. Tās maina. Nākamgad Saturns atgriezīsies pozīcijās, kādās tas atradās pirms ~87, ~58 un ~29 gadiem. Astroloģiski runājot, tas atradīsies opozīcijā savam dzimšanas novietojumam Latvijas Horoskopā, iedarbinot nozīmīgu natālo planētu spriedzes konfigurāciju. Šādu izpausmi raksturo liela enerģija, kas tiecas pēc noliktā izpildes, grūtībām un to pārvarēšanas. Pārmaiņas, kas vērstas uz rūdījuma, pieredzes un mācību gūšanu. Ja šādu jaudīgu enerģiju nenovirza pārdomāti un prātīgi, tad tā rada krīzi, saspīlējumu, izaicinājumu un/vai pieprasījumu pēc pārmaiņām. Tas ir kā “eksāmenu” laiks, kad tiek atprasīts attiecīgajā cikla nogrieznī apgūtais – valsts sakarā – atbildības prasīšana no valdības par paveikto un nepaveikto. Aktualizējas jautājums: “kas mēs esam kā valsts un kāds ir mūsu mērķis virzībā?” Gaisā virmo gaisotne, kas urd pēc strukturālu pārmaiņu nepieciešamības. Novadu reforma kā reiz šajā laikposmā iekļaujas. Bet par visu pēc kārtas.

Pētījuma 1. daļā sākšu ar tālāko apskatāmo vēstures posmu un tad vēlāk 2.daļā virzīšos uz mūsdienām. Uzreiz gan vēlos cieši atgādināt, ka katram ciklam ir savas individuālās un laikmetīgās iezīmes. Tas, kas bija aktuāls pirms simts gadiem, nebija vairs aktuāls pēc 10, 20 un 50 gadiem. To arī mēģināšu atspoguļot, iztirzājot katru no šiem manis pieminētajiem cikliem.

1932.-1935.

Trīs Saturna ciklus atpakaļ jeb aptuveni pirms 87 gadiem, kas ir laikposms no 1932.-1935. gada pašam sākumam Saturns atradās šajās pat pozīcijās – Ūdensvīrā, Latvijas Horoskopā 10.Mājā. Kaut arī autoritārisms valdīja vai brieda lielā daļā Eiropas 20.gs. 20.-40. gados, tomēr katras valsts stāsts ir atšķirīgs. Latvijas vēsturē šis laiks ir zināms kā Kārļa Ulmaņa apvērsuma laiks un reizē nenobriedušās demokrātijas beigām Latvijā.

Citāts no grāmatas “Latvijas Vēsture. 20.gadsimts”, kas atspoguļo tā laika notikumus: “Lai nodrošinātu sekmīgāku apvērsuma gatavošanu un īstenošanu, Ulmanim bija jāgāž pastāvošā Ādolfa Bļodnieka valdība un jākļūst par Ministru prezidentu (..). (…) Kad 1934. gada marta sākumā Ulmanis izšķīrās par Bļodnieka gāšanu, sociāldemokrāti (LSDSP) to atbalstīja ar neaprakstāmu tuvredzību (..).”

1934.g. marta sākumā tranzitējošais Saturns tuvojās kulminācijai natālajam Urānam. Kā jau iepriekš minēju, Latvijas Horoskopā Urāns atbild par 10.Māju – valsts varu, valdību. Tātad varas, arī politiskās ideoloģijas un režīma maiņa, kas kulminēja visiem labi zināmajos 15. un 16. maija notikumos. Citāts no tās pašas grāmatas: “15.maija vēlā stundā, pulksten 23, sākās sazvērnieku darbības izšķirošais cēliens – aizsargi un armijas daļas ieņēma valsts centrālās iestādes; sākās plaši aresti.”

Aktuālo planētu tranzīts Latvijas horoskopā 1934.g. maijā (2.attēls)

Šajās dienās (2.attēls) kulminēja tranzitējošās Saules opozīcija ar natālo Sauli (valsts galva/diktatūra) un natālo Venēru (vērtības, pretošanās kūtrums), tranzitējošā Saturna opozīcija ar natālo Saturnu (struktūras laušana), tranzitējošā Plūtona kvadrāts ar Lilitu (varas kāre), Merkūra un 9.Mājas pārvaldnieka Saturna kvadrāts (propaganda) un, kas interesanti, Jupitera harmonija ar Mēness Mezgliem (liktenīgs pavērsiens) un Merkūru (solījumi “viss būs labi”, “tā vajag”). Varbūt šī iemesla dēļ jeb šie harmoniskie rādījumi atspoguļo daudzu labās atmiņas par labajiem Ulmaņlaikiem. To visu mēģinot savilkt kopā varu teikt, ka valsts iekārta, struktūra un ideoloģiskā būtība tika izaicināta un mainīta, gāžot (Kviesis neiebilda) līdzšinējo valsts galvu, šis apvērsums tika organizēts savtīgos varas sagrābšanas nolūkos, kas izraisīja pretrunas tautas nostājā pret notiekošo – zemniekiem bija vienalga par demokrātiju, demokrāti nezināja kā demokrātiju īstenot. Viss tika pasniegts kā cerība un iespējas labākai nākotnei un pašu labumam, taču kā realitātē skaidri izsaka šis citāts no tās pašas vēstures grāmatas, tad: “Nevis iekšpolitiskā vai ekonomiskā krīze veicināja apvērsumu; gluži otrādi – tuvā izeja no ekonomiskās krīzes, kura liegtu Ulmanim apsūdzēt demokrātiju nevarībā.”

Esmu novērojis, ka amerikāņiem ļoti patīk tukši spriedelēt par to "kā būtu, ja būtu". Mans viedoklis, vadoties no planetārajiem rādījumiem un novietojumiem ir tāds, ka "labie laiki" varēja būt arī bez autoritārisma, ja šis spriedzes un pārmaiņu laiks tiktu veltīts parlamentārās iekārtas un demokrātijas stiprināšanai. Jebkurā gadījumā šīs bija valsts tālākā likteņa krustceles, kur laikmets un apstākļi to aizvirzīja pa attiecīgi autoritārā līdera izvēlēto ceļu. Taču tāpat kā šo, tā tālāko scenāriju un notikumu modelēšana, kur mūsu un kaimiņu liktenis vēlākos gados tika izlemts Berlīnē un Maskavā, būtu vairāk nekā spekulēšana. Vēsture ir notikusi, to mainīt nevar. To, ko mēs varam darīt ir strādāt pie savas pašizaugsmes un mainīties paši jau šodien, lai veidotu labāku rītdienu caur sevi, ģimeni, ciemu, pilsētu, sabiedrību un valsti kopumā. Labāku rītdienu, savukārt, mēs varam gan modelēt, gan izstrādāt individuāli piemērotākos rīcības scenārijus. Kāds tiek veiksmīgi galā pats, kāds ar sava astrologa palīdzību. Lai veicas!

Pētījuma 2.daļā izskatīšu pārējos aplūkojamos ciklus – 1962.-64.g., 1991.-94. un 2021.-23.g., kā tie atšķīrās, kādas bija to kopīgās iezīmes.

Rakstā izmantotā literatūra, citāti no: "Latvijas Vēsture 20.gadsimts", izdv. "Jumava", 2005., lpp.147, 148.


2.daļa

Veidojot šo pētījumu ceru uz lielākas izpratnes radīšanu lasītājos par astroloģiju, izmantojot analīzes metodes, tādejādi pretstatot to sabiedriskajā telpā biežāk sastopamajiem bulvārpreses sadzejojumiem un izklaides "horoskopiem".

Šajā sadaļā tiks pētīti un analizēti laika periodi no 1962.-1964.g. un 1991.-1993. gadam Latvijā, savukārt 3. noslēdzošajā rakstā apskatīšu 2020.-2023.gada periodu, kā tas aizritējis līdz šim un izteikšu savu redzējumu un prognozi par šī perioda iespējamu tālāko norisi.

Uzreiz gan vērsīšu uzmanību uz to, ko mēs varam arī vērot šobrīd, arī pirms visiem šiem vēsturiskajiem periodiem bija laiki, kas rezultējās kā vai veidojās kā vēlākie notikumi.

1962.-1964.

Latvijai kā anektētai, okupētai valstij 20.gadsimta sešdesmitajos valsts jeb republikas centrālais varas centrs kā zināms atradās ne Rīgā, bet Maskavā, tādēļ šī laikposma notikumi ir jāskatās kontekstā no Kremļa politikas. Tas gan nemaina to, ka vietējos notikumus skatāmies no Latvijas Republikas dzimšanas kartes, tik jāņem vērā visas Padomijas kopējā politika.

Lai cik tas nebūtu savādi to teikt par šo laiku, jo runāt par kādām reformām vai pārbīdēm savienības politiskajā iekārtā ikdienas biedram un biedrenei nepiedienējās, taču arī šeit notika varas virsotnes pārbīdes, ko simbolizē Saturna virzība Ūdensvīrā, jo īpaši tāpēc, ka PSRS kā kolektīvisma, “tautu draudzības” un sociālisma nesēja, atbilst atslēgvārdiem, ko simbolizē Ūdensvīra un Zodiaka 11.sfēras raksturojums. Tātad, 1964. gada oktobrī, tautsaimniecības un reformu eksperimentētājs PSKP CK pirmais sekretārs, PSRS Ministru padomes priekšsēdētājs, vienpersoniskais PSRS vadītājs Ņikita Sergejevičs Hruščovs tika gāzts no amata un viņa vietā nāca kuplo uzacu pavēlnieks Leonīds Illičs Brežņevs.

Astroloģija? Jā. Tātad mēs redzam, ka Saturna kustība jeb tranzīts Ūdensvīrā reformē varas vertikāli, mainās valstiskās struktūras un iekārtas, uzrodas opozīcijas, opozicionāri un varas izaicinātāji. Redzam līdzības ar iepriekšējo periodu 1932.-34. gados, kad daudz kur noritēja valstisko iekārtu maiņas, pieauga autoritārisms un norisinājās pārvaldības reformas.

Tā kā mans stāsts vairāk ir par Latviju, tad centīšos neaizplūst. Taču redzam arī šajā periodā (1962.-64.) lielā pasaules daļā notiek ģeopolitiskās reformas – daudzas valstis iegūst, atgūst neatkarību, pārsvarā bijušās britu, franču, beļģu kolonijas.

Kas vēl zīmīgi, vairākas valstis ASV, Kanāda, Lielbritānija, PSRS palaiž kosmosā visāda veida zondes, pavadoņus, kosmosa kuģus, gan tepat Zemes orbītā, gan zondes uz Marsu (PSRS; Mars-1), gan uz Venēru (ASV; Mariner 2).

Grūti neatrast līdzības ar šī brīža Saturna tranzītu pirmīt Mežāzī, šobrīd Ūdensvīrā un Ķīnas, Apvienoto Arābu Emirātu un ASV Marsa zondēšanu un izpēti, plāniem par Mēness apgūšanu un Elona Maska iespējoto Teslas iegādi par kriptovalūtām. Kosmosa izpēte, kosmoskuģi, roboti, inženierija (nākotnes), elektronika tas viss ir Ūdensvīra pārziņā.

Atgriežoties pie sešdesmitajiem Latvijā jeb tā brīža LPSR, Hrušcova politikas ietvaros šajos gados aktuāla kļuva tautsaimniecības, rūpniecības, enerģētikas (gāzes vads) un dzelzceļa infrastruktūras (tika arī palaisti pirmie RVR dīzeļvilcieni DR-1) “attīstība”. Astroloģijā visas šīs sfēras ir Saturna un/vai Ūdensvīra pārziņā; arī kā sekojošas Saturna tranzītam Mežāzī iepriekšējos pāris gados. Attīstība pēdiņās, jo, kā šajos gados, daudz kas tika būvēts un izveidots, piemēram, Valmieras stikla šķiedras rūpnīca, Pļaviņu HES, vairākas ķimikāliju rūpnīcas, tika reorganizēts siltum un elektroenerģijas tīkls un palielinātas jaudas, tā vēlāk Brežņeva laikos tehnoloģiskā un ražošanas produktivitātes atpalicība no rietumiem arvien palielinājās. Neskatoties uz 60.,70. gadu sākotnējo izaugsmi.

Tas, ko es no astroloģijas puses redzu, ka LPSR šajā laikā (1962.-64.) ir bijusi spriedze finanšu, resursu sfērā, kas rezultējas kā kādu fundamentu izsaimniekošana vai saražotā pārprodukcija (piecgades plāni?), kā rezultātā finanšu resursi tika nelietderīgi iztērēti vai aizplūduši nezināmos virzienos. Varētu arī būt, ka šajos pāris gados LPSR maciņš strauji patukšojies, jo nav noslēpums, ka arī agrākajos gados naudas plūsma no LPSR ieņemtā lielākoties nepalika tepat, bet aizplūda prom uz Lielās Tēvijas caurajām kabatām. Kā arī, naudas reforma 1961.gadā it kā bija noritējusi sekmīgāk nekā citās draudzīgajās republikās un pirktspēja ļaudīm palielinājusies, taču iztērēt to bieži nebijis kur, jo nebija seguma ar reālām precēm.

Komunālā dzīvošana, kad viens vesels tiek sadalīts mazākās daļās. Tieši nekustamo īpašumu sfērā.

Šobrīd mums tuvojas Administratīvā novadu reforma. Daudziem atmiņā vēl “vecie” 26 rajoni. Tad nu arī LPSR no 1960.-1963. gadam notika administratīvi teritoriālās reformas. Rajonu skaits svārstījās no 32 uz 21, līdz beigās palika pie 26 rajoniem.

Īsumā par šo periodu no astroloģiskā skatu punkta varu teikt, ka pirmā puse (3.attēls, aktuālais planētu izvietojums 1962.g.vidū) bija ar manis jau aprakstīto spriedzi, taču šī Saturna cikla otrā puse, pamatā 1963. gadā un arī pēcāk, būtiskas, lielas nebūšanas Latvijā (LPSR) neuzrāda, drīzāk pat tādu kā “veiksmes” nogriezni dažādās sfērās.

Aktuālo planētu tranzīts Latvijas horoskopā 1962.g. augustā (3.attēls)

1991.-1993.

Brīvība. Neatkarība. Nedaudz pakāpšos atpakaļ uz 1990.gada 4.maiju – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. Saturna sekstils jeb harmonija ar Latvijas Horoskopa Sauli. Pats par sevi šis aspekts nav no tiem jaudīgākajiem, bet tas simbolizē svētkus, tādu kā atvieglojuma sajūtu, kā laiku jaunām iespējām, iespējām būt pašiem noteicējiem savā zemē. Pie tam Latvijas Horoskopa dziļajā astroplānā šī aspektācija tiek atbalstīta no visiem likteņgriežu rakursiem. Saule Latvijas Horoskopā arī atbild par pašiem pamatiem, fundamentu un senču, tautas mantojumu. Saturns tranzistējot jeb pārvietojoties Mežāža zodiaka zīmē un Latvijas Horoskopa 8.Mājā, veidojot šo aspektu, vēsta par fundamentālu transformāciju. No pašiem pamatiem. Vecā atmešana un jaunā veidošana, ne bez grūtībām. Tas ir dzīves mācību laiks, kurā caur sevi ir jāiemācās izprast citu cilvēku un kopējās vērtības, jāanalizē pašam sevi, jāsaredz savi limiti un iespējas, jo tālākais ceļš uz izaugsmi būs atkarīgs tikai no katra paša. Šis aspekts nav plika veiksme, bet stipras tautas gribas vēlīga izpausme, kas aizsākusies šo planētu savienojuma aspektā. Jautāsiet, kad tad tas bija? Tas bija 1985.gadā, pašā atmodas idejas iedīglī.

Atgriežoties pie šīs sadaļas pētāmā perioda (1991.-93.), tas iesākas ar visnozīmīgāko šī perioda notikumu – Barikāžu laiku. Tālāk citāts no vikipēdijas (nav tas akadēmiskākais avots, taču nav jau nekas nepareizi pateikts): “Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim. Plašākā nozīmē šis apzīmējums var tikt attiecināts uz laika periodu līdz 1991. gada 21. augustam, kad notika pēdējais OMON specvienību uzbrukums Jēkaba ielas barikādēm.”

Šis laiks sakrīt ar Saturna tranzītu caur Ūdensvīra zvaigznājam. Tieši Saturna pārejas brīdis no Mežāža uz Ūdensvīra zodiaka zīmi un Latvijas Horoskopā no 8.Mājas uz 9.Māju. No transformējošā atbrīvošanās procesa uz izaugsmes un neatkarības ceļa. Pašu spēkiem. Laiks, kad jāatjauno, jāpilnveido un jāstiprina atgūtās valsts juridiskais, konstitucionālais fundaments, izglītības, kultūras un garīgās sfēras. Viss tāda ideālisma un pacilātības noskaņās, bet ne bez sūras piegaršas, juku laiki kā nekā. Kamēr vieni pieticībā idealizēti jūsmoja par neatkarīgo un brīvo Tēvzemi, tikmēr 'apsviedīgākie' andelēja un “fīrēja rebes”.

Redzam arī šodien, ka Covid-19 ir radījis haosu un nenoteiktību par rītdienu. Ir grūti ko prognozēt, jo katrs nākamais pavērsiens var aizraut citā virzienā. Epidēmija ir tikai kā katalizators lielākām pārmaiņām un varētu pat teikt aizdedze, taču valstu ekonomiskā “grūstīšanās”, alianšu veidošana, vakcīnpolitika, katras valsts iekšējā iedzīvotāju neapmierinātība un politikāņu iedomas, ka saprot drēbi, ka zina “kā visiem būs labāk”, kā arī to politiķu, kas tiešām saprot vai arī spētu izstūrēt krīzi, nostumšana malā, rada juku laikus arī šobrīd. Mūsu pieredze un priekšrocība varētu būt tā, ka mēs jau laicīgāk varētu būt gatavi nezināmajam. Rēķināties ar to, ka ne ar ko īsti nevar rēķināties. Bet tas tādā vēlējuma izteiksmē, jo ir acīmredzams, ka to vieglāk sasniegt katram individuāli vai mazākā lokā, ne valstiski kopumā. Politiķiem, taču ir jādomā par pārvēlēšanu un jāsāk gatavot ķīseļupju burbuļstāsti par to kā viņi šoreiz gan visu izdarīs kā vajag, ka viņi ir tie īstie un tie otri ir tie sliktie, tikai ievelciet plusiņu. Populisms tikai pieaugs.

Piemēru? 1993.gada vēlēšanās LNNK deputāta kandidāts Joahims Zīgerists balsis makšķerēja ar banāniem un brīvbraucienu (aizvizināšanu) uz vēlēšanu iecirkni. Ko mēs tagad dzirdam, populistu plejāde tik palielinās, sākot ar Aldi Gobzemu, kam “konkurējot” tagad vēl pievienojas “buldozers”, cilvēks, kas ir “tikai” biznesa kompanjons Andrim Šķēlem, neviens cits kā 50’000 darbavietu radītājs (uz papīra) Ainārs Šlesers.

Kā 90tajos, tā arī šodien bagātie paliek arvien bagātāki un nabagie nabagāki. Neskatoties uz Hārvarda Universitātes profesora Stīvena Pinkera teikto, ka cilvēces nabadzības rādītāji ar katru dekādi krītas un ļoti zemai nabadzībai pakļauto cilvēku skaits krietni samazinās, tomēr plaisa starp tiem, kam ir ļoti daudz, un tiem, kam ir krietni mazāk, tik palielinās. Lielās milzu kooperācijas tik aug savā finansiālajā varenībā.

Runājot par “naudiņu”, tad 1992.gada 7. maijā apgrozībā tika laists Latvijas rublis jeb kā tautā zināmie “repšiki”. Tieši uz laiku, kad Saturns Latvijas Horoskopā bija pārgājis no 9.Mājas uz 10.Māju. 10.Māja, kā arī pats Saturns kā strukturētājs astroloģijā simbolizē ekonomiku.

“Lai īstenotu Latvijas ekonomisko (10.M) patstāvību (Saturns), veicinātu Latvijas pāreju uz tirgus ekonomiku (Saturna tranzīts jeb pāreja uz 10.M, kā arī Jupitera trigons ar Marsu, kas papildina ar labvēlīgu fonu tirgus un biznesa partnerības sfērās) un ierobežotu (Saturns) augošo inflāciju (9.M), bija nepieciešams jau pirms lata atjaunošanas radīt pamatus (Saturns) nacionālajai naudas sistēmai (Saturns 10.M).” Šo citātu no Latvijas Bankas mājaslapas iekavās papildināju ar attiecīgajiem astroloģiskajiem atslēgvārdiem, atspoguļojot notiekošo.

Šim laikposmam raksturīgi, ko arī atspoguļo Saturna tranzīts Ūdensvīrā un tā veidotie aspekti pret Latvijas Horoskopu (4.attēls), ir dažnedažādi pārmaiņu un atjaunošanas procesi. Tiek ievēlēta 5. Saeima, ievēlēts atjaunotās Latvijas pirmais prezidents, ģenerālprokurors. 1993. gadā tiek atjaunots un ieviests lats. Tiek dibinātas dažnedažādas organizācijas, kolektīvi, uzņēmumi, akciju sabiedrības. Visiem jau izpētītajiem periodiem ir raksturīgs tas, ka tiek ieviesti dažādi radio aparāti, sakari, gan tehnoloģiski, gan kā radio stacijas (SWH, Skonto) vai pārraides. Tiek slēgti līgumi, gan vietējie, gan starptautiskie. Notiek aktīva sabiedriskā darbība, komunicēšana un rosīšanās, draudzības, sakaru, sadarbības meklēšana tepat uz vietas un ar pārējo pasauli. Tiek aizsākts ceļš uz Eiropas Savienību, ANO Ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju Par pilnīgu ārvalstu karaspēka izvešanu no Baltijas valstīm.

Aktuālo planētu tranzīts Latvijas horoskopā 1993.g. aprīlī (4.attēls)

Secinot, mēs varam redzēt, ka konkrētiem laikposmiem piemīt daudz un dažādas līdzības un iezīmes, taču katrs nes sev līdzi savu laikmetīgo raksturojumu un izpausmi. Īsti nepiekrītu, ka vēsture atkārtojas, nekad nebūs tā kā ir bijis, jo laika bulta iet tikai vienā virzienā (vismaz cik cilvēcei šobrīd zināms) un evolūcijas procesā veido jaunus apstākļus un notikumus, taču vēsture, it īpaši vērtējot no planētu cikliskuma un kustības zvaigznājos, mums daudz ko var pateikt priekšā, pēc tā, kas ir noticis katras planētas noteiktā cikla posmā un kādā veidā. Pieredze ļauj izdarīt secinājumus, skatoties no esošās situācijas un apstākļiem, dodot iespēju modelēt iespējamos potenciālus.

Nākamajā un noslēdzošajā daļā, kas būs par laika periodu no 2020. līdz 2023. gadam, apskatīšu notikumus, kas ir jau notikuši pēdējā gada laikā, kā arī izteikšu un aprakstīšu provizorisku tuvākās nākotnes redzējumu. Atskatoties uz jau izpētītajiem periodiem, kur kā galveno es ņēmu Saturna kustību zodiakā, konkrētāk pārejā no Mežāža uz Ūdensvīra zvaigznāju Latvijas Horoskopā, varu teikt, ka astroloģiski “mierīgākais” no šiem posmiem bija 1962.-1964.g., kad krasas pārmaiņas nebija vērojamas, bet nosacīta izaugsme, kārtējo reiz secinot, ka līdzībā ir būtiskas atšķirības. Kā ir un būs šoreiz, šajā laikā, par to nākamreiz. Tiekamies!

Rakstā izmantotā literatūra un avoti:

"Latvijas Vēsture 20.gadsimts", izd. "Jumava", 2005.

“Latvijas un latviešu tautas vēsture”, Agnis Balodis, izd. “Kabata”, 1991.;

bank.lv

lv.vikipedia.lv

lb100.lv

📸 astro-seek.com

Paldies!